Låt Omega 3 skydda dig

Här får du en förteckning över 15 problem som omega-3 kan skydda dig mot, om du samtidigt minskar på omega-6.

1. Blodpropp i hjärtat
Efter en blodpropp i hjärtat minskar fiskoljorna markant risken för en ny hjärtinfarkt. En kapsel dagligen (cirka 1 000 mg) räcker för att halvera risken att plötsligt dö i hjärtinfarkt, eftersom det förebygger störningar i hjärtrytmen.

2. Dåligt kretslopp
Omega-3-fiskolja förtunnar blodet så att det blir svårare för det att bilda klumpar i form av blodpropp.

3. Högt blodtryck
Blodtrycket sjunker något om du äter mycket omega-3-fiskoljor eftersom de utvidgar blodkärlen.

4. Åderförkalkning
Fiskolja ger inte lägre kolesterolhalt men den motverkar åderförkalkning genom att dämpa inflammationen i förkalkningen på blodkärlens insida, som i annat fall gör att blodet bildar blodproppar.

5. Cancer
Kronisk inflammation kan få celldelningen ur balans med följden att slutresultatet blir en cancertumör. Den antiinflammatoriska effekten av fiskolja kan eventuellt minska cancerrisken.

6. Ömma leder
Fiskolja dämpar ledsmärtor och motverkar stelhet. Dosen måste vara hög och motsvara att äta fet fisk varje dag eller ta cirka 3 000 mg som tillskott dagligen. Fiskoljor är ett av de kraftigaste antiinflammatoriska ämnena i maten. Hos personer med reumatiska sjukdomar minskar fiskolja behovet av medicin som kan ge biverkningar

7. Alzheimers sjukdom
20 procent av fettämnena i hjärnan är fiskoljor som bland annat ombildas till ämnen som motverkar demens. Om du äter fisk ofta minskar du risken att drabbas av Alzheimers som är den vanligaste formen av demens. Höga doser av fiskolja kan försena utvecklingen av Alzheimers i tidiga faser.

8. Dåligt humör och depression
Fiskolja kan stabilisera humöret om det varierar mycket, till exempel vid en depression. Det finns tecken på att omega-3-fettsyror i höga doser kan minska behovet av lyckopiller mot depression.

9. Förlossningspsykos
För nyblivna mammor som inte har ätit fisk under graviditeten ökar risken för depression efter förlossningen.

10. Rynkor och åldrad hud
Kronisk inflammation gör huden äldre och ger rynkor och slapp hud. Omega-3-fiskoljor motverkar inflammation och ger generellt vackrare och slätare hud.

11. Psoriasis
Psoriasis är en inflammation i huden som omega-3-fiskoljor kan dämpa och lindra, men de kan inte bota sjukdomen. Det krävs höga doser, minst 3 000 mg dagligen.

12. Astma och allergi
Om du har astma eller allergi kan du minska risken för att ditt ofödda barn får det genom att regelbundet äta fisk under graviditeten. Ett barn till en mamma med astma eller allergi löper lägre risk att själv få sjukdomen om mamman regelbundet äter fisk under graviditeten. Ju mer fisk, desto bättre.

13. Diabetes
Diabetiker har inte bara för mycket socker i blodet utan också ett mycket högt innehåll av triglycerider (fett) som ökar risken för blodpropp och åderförkalkning. Fiskolja minskar markant blodets triglycerider.

14. Menstruationssmärtor
Menstruationssmärtor lindras om du äter fisk eller fiskoljekapslar ofta. Signalämnen bildade av omega-3-fiskoljor orsakar inte så kraftiga sammandragningar i livmodern som signalämnen bildade av omega-6-vegetabiliska oljor.

15. För tidig födsel
Om du intar fiskolja de sista två månaderna av graviditeten blir den i genomsnitt fyra dagar längre och ditt barn kommer i genomsnitt väga 100 gram mer vid födelsen.

Från I FORM nr 5, 2009 • Av Jerk W. Langer • Datum: 4.3.2014
Källa: http://iform.se/nyttig-mat/lat-omega-3-skydda-dig

Posted in Åderförkalkning, ADHD, Akne, Allergier, Alzheimers, Artros, Astma, Blodtrycket, Cancer, Demens, Depression, Diabetes, Eksem, Fettsyror, Hjärnan, Hjärtat, Huden, IBS, Immunförsvaret, Inflammationer, Leder, Menstruationssmärtor, Muskler, Obalans Omega 3/6, Omega 3, Osteoporos, Psoriasis, Reumatism, Rynkor, Schizofreni, Sköldkörteln, Stress, Tarmsjukdomar, Ulcerös colit | Kommentarer inaktiverade för Låt Omega 3 skydda dig

Forskning på Omega 3

Här kan du läsa intressanta studier på Omega 3-fettsyror.
För oavsett vad som ibland påstås i media så har Omega 3 visat sig vara allt annat än verkningslöst för olika ändamål om det ges i en vettig dos.

 

Omega 3 och Depression 

  • I en studie vid Allegheny College i USA kunde man visa att för mycket Omega 6 i förhållande till Omega 3 bäddar för depression och neuroser.
  • En studie vid universitetet i Sheffield visade att de personer som har lägst nivåer av Omega-3 i de röda blodcellmembranen tenderar att vara mest deprimerade, jämfört med friska kontrollgrupper med normala nivåer. Ju lägre Omega 3nivå, desto värre depression.
  • I en dubbelblind, randomiserad och kontrollerad kanadensisk studie på 432 personer visade sig Omega3 fungera bättre än placebo för att minska depressiva symtom hos deprimerade patienter.

————————————————————————————————————–

Omega 3 vid hjärt- och kärlproblem

  • I en studie vid Uppsala Universitet så gav man den stabila och väl renade fiskoljanOmega 3 - för hjärt och kärlsjukdomarEskimo Pure i 1msk/dag under 6 månader till 33 personer (en del var fullt friska och andra hade redan hjärt- och kärlproblem). Resultatet blev 64% lägre triglyceridnivåer, 8% lägre totalkolesterol, plasma fibrinogen minskade med 23% och det diastoliska blodtrycket minskade med i snitt 8%. Blödningstiden blev oförändrad. När dosen ökade upp till 2msk/dag ökade HDL-kolesterolet (det s.k. goda kolesterolet) med 21%.
    Inga positiva resultat sågs i placebogruppen.

—————————————————————————————————-

Omega 3 och Demens

  • I en stor metaanalys vid Chang Gung University College of Medicine i Taiwan så ville man granska sambandet mellan brist på Omega 3 och utvecklandet av Demens. När man hade slagit samman resultatet av en mängd olika studier (som inkluderat totalt 2280 personer) från 2011 och fram till september 2012 så visade de samlade resultaten att personer med demens tenderar att ha lägre nivåer av Omega3-fettsyror än friska människor. Hos personer med ett förstadium till Demens så kunde man se att framförallt Omega-3-fettsyran EPA låg onormalt lågt!

Boels kommentar: EPA är den Omega3-fettsyra som framförallt anses spela roll för hjärnans funktion, medan omega3-fettsyran DHA anses spela större roll för hjärnans uppbyggnad och struktur.
Omega 3 - demens——————————————————————————————————

Betydelsen av Omega-3 för att förebygga astma och atopiskt eksem hos barn

Vid University of South Carolina USA så ville man se om balansen mellan Omega 3 ochOmega 3 vid astma och allergiOmega 6 i kroppen hade någon betydelse för ett barns risk att utveckla astma, och atopiska eksem/allergier. När man analyserade bröstmjölken hos ammande mödrar så kunde man konstatera att hög halt av Omega 6 var sammankopplat med en ökad risk för att utveckla astmaliknande symtom hos barnet vid 6 månaders ålder. Höga nivåer av Omega-3 (vilket behövs för att motverka Omega-6) visade sig vara sammankopplat med färre fall av atopiska eksem (allergier) när man prick-testade dem vid 12 månaders ålder.

————————————————————————————————

Veganer och vegetarianer har lägre nivåer av Omega-3 fettsyror än allätare

I en studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition så kunde man se att veganer och vegetarianer hade tydligt lägre nivåer av både Omega3-fettsyrorna DHA ochOmega 3 för veganer och vegetarianerEPA jämfört med köttätare. Däremot kunde man inte se att nivån skulle försämras ännu mer om man är en vegan/vegetarian en längre tid.

Boels tips: Om man som vegetarian/vegan vill förbättra sitt intag av fettsyror utan att behöva äta fisk så kan man ta tillskott av speciellt omega3-rik olja från alger som finns att köpa i hälsobutiker. Studier visar att den ger likvärdigt skydd mot hjärt-och-kärlsjukdomar som fiskolja genom att sänka triglycerider och minska oxidativ stress i kroppen. Från algoljan så är fettsyrorna färdiga att användas. Den som vill kan också komplettera med Linfröolja och/eller chiafrön i matskedsdoser – dessa innehåller färdig omega 3 utan behöver omvandlas av kroppen, vilket kräver högre doser eftersom det blir en del spill. Linfröolja ombildas främst till EPA medan Algolja tenderar att ge främst DHA.

———————————————————————————————————-

OBS! Sidan är under uppbyggnad och fylls gradvis på med fler studier!

 

 

Referenser

Conklin SM, Manuck SB, Yao JK, Flory JD, Hibbeln JR, Muldoon MF. “High omega-6 and low omega-3 fatty acids are associated with depressive symptoms and neuroticism.”Psychosom Med. 2007 Dec;69(9):932-4. Epub 2007 Nov 8. Department of Psychology, Allegheny College, 520 North Main Street, Meadville, PA 16335-3902, USA.

Edwards R. Peet M, Shay J, Horrobin D. “Omega-3 polyunsaturated fatty acid levels in the diet and in red bloodcell membranes of depressed patients”. J Affect Disord, 1998;48: 149-55.

Lespérance F, Frasure-Smith N, St-André E, Turecki G, Lespérance P, Wisniewski SR.  “The efficacy of omega-3 supplementation for major depression: a randomized controlled trial.”J Clin Psychiatry.2010 Jun 15. [Epub ahead of print] Department of Psychiatry, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal.

 

Haglund O, Wallin R, Luostarinen R, Saldeen T. ”Effects of a new fluid fish oil concentrate, Eskimo-3, on triglycerides, cholesterol, fibriniogen and blood pressure.” J Intern Med. 1990 May;227(5):347-53. Department of Forensic Medicine, Uppsala University, Sweden.
Lin PY, Chiu CC, Huang SY, Su KP.  ”A meta-analytic review of polyunsaturated fatty acid compositions in dementia.” J Clin Psychiatry. 2012 Sep;73(9):1245-54. doi: 10.4088/JCP.11r07546. Epub 2012 Aug 7. Department of Psychiatry, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University College of Medicine, Kaohsiung, Taiwan.
Soto-Ramírez N, Karmaus W, Zhang H, Liu J, Billings D, Gangur V, Amrol D, da Costa KA,Davis S, Goetzl L. ”Fatty acids in breast milk associated with asthma-like symptoms and atopy in infancy: a longitudinal study.” J Asthma. 2012 Nov;49(9):926-34. doi: 10.3109/02770903.2012.719251. Epub 2012 Sep 19. Department of Epidemiology and Biostatistics, University of South Carolina, Columbia
Rosell MS1, Lloyd-Wright Z, Appleby PN, Sanders TA, Allen NE, Key TJ.
”Long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids in plasma in British meat-eating, vegetarian, and vegan men.” Am J Clin Nutr. 2005 Aug;82(2):327-34.
Doughman SD1, Krupanidhi S, Sanjeevi CB.
Omega-3 fatty acids for nutrition and medicine: considering microalgae oil as a vegetarian source of EPA and DHA.” Curr Diabetes Rev. 2007 Aug;3(3):198-203.

Källa: http://viability.se/forskning/forskning-pa-omega-3/

 

Posted in Astma, Blodtrycket, Demens, Depression, Eksem, Hjärtat, Omega 3 | Kommentarer inaktiverade för Forskning på Omega 3

Omega & Akne

Inkludera mer Omega-3 fettsyror i kosten kan hjälpa behandla och förebygga akne naturligt

Acne

Acne uppstår när porerna blir inflammerade och tilltäppta med bakterier, vilket resulterar i skador. Acne kan drabba människor i alla åldrar, från tonåringar går igenom puberteten till vuxna i 40-årsåldern.

Omega-3

Omega-3 är fettsyror som ofta förekommer i fiskoljor. Enligt Internationella Omega-3 Lärande och utbildning konsortiet för hälsa och medicin, Omega-3 inte bara hjälp med akne, men också stöd i att bibehålla psykisk hälsa och minska risken för kroniska sjukdomar.

Förebyggande

Den amerikanska Heart Association rekommenderar att äta fisk två gånger i veckan för att bibehålla en hälsosam mängd Omega-3 i ditt system. Om du inte förbrukar Omega-3-rika livsmedel (fisk, linfrö, avokado och valnötter), med ett dagligt tillskott är tillräcklig.

Missuppfattningar

En vanlig missuppfattning är att fett är dåligt för hälsan. Däremot kan Omega-3 fettsyror minskar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, enligt AHA.

Överväganden

Omega-6 fettsyror finns i icke-gräs köttprodukter, nötter, vegetabiliska oljor, och kommersiella efterrätt och produkter mellanmål. Enligt AbsoluteAcneInfo. com, Omega-6 fettsyror främjar inflammation, vilket kan förvärra akne.

 

Källa: http://www.halsatips.com/allergi/2014/10/omegas-akne.html

Posted in Akne, Inflammationer, Obalans Omega 3/6, Omega 3 | Kommentarer inaktiverade för Omega & Akne

Fördelarna med omega 3 fiskolja för klimakteriet

Klimakteriet är en naturlig biologisk process hos kvinnor, vilket innebär slutet på fertilitet och menstruation. De flesta kvinnor spenderar ungefär en tredjedel av sina liv i eller efter klimakteriet. De hormonella förändringar i kroppen kan orsaka lindrig till svår fysiska och känslomässiga förändringar hos kvinnan, såsom värmevallningar, humörsvängningar och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Även om det finns medicin för klimakteriet symtom, naturläkemedel som Omega-3 fettsyror hjälper också.

Minska Värmevallningar

värmevallningar och nattsvettningar är vanliga händelser i livet för en kvinna som går igenom klimakteriet, på grund av variationer i hormoner och minskar östrogen. Omega 3 fiskolja kan minska värmevallningar att kvinnor i klimakteriet upplevelse, som kan bli följden av reaktioner med signalsubstanser. Enligt WomentoWomen. com, en grupp italienska forskare under 2005 avslutade tester som visade en ”progressiv och mycket betydande nedsättning” värmevallningar från regelbundna doser av omega-3.

Minska depression Symtom

Depression hos kvinnor efter menopaus beror också på fluktuerande hormoner, samt en mental stigma att fruktsamheten slår igen. Medan vissa kvinnor kan välkomna denna förändring, andra tycker att det utlöser depression. Med ett regelbundet intag av omega-3 fiskolja kan skydda kvinnor mot depression symtom med upp till 29 procent, enligt Journal of Affective Disorders.

Förebygga hjärt-kärlsjukdom

menopausala kvinnor har en ökad risk för hjärtsjukdomar och osteoporos, så det är viktigt att skydda hjärta och ben. Omega 3 fiskolja kan sänka kolesterolnivåerna, förbättra blodtryck, förbättrar blodcirkulationen och stärka skelett och leder i en kvinnas kropp, enligt University of Maryland Medical Institute. Fiskolja skyddar hjärta och blodkärl samt genom att minska triglyceridnivåer. Kvinnor över 40 behöver speciellt den här extra skydd. För kvinnor som konventionell hormonbehandling under eller efter klimakteriet, med omega-3 är mycket fördelaktigt eftersom dessa hormoner kan höja triglycerider påtagligt.

Balance hormonnivåer

Humörsvängningar går tyvärr hand i hand med klimakteriet på grund av hormonet variationer. Omega-3 fiskolja kan inte bara balansera hormonerna som orsakar värmevallningar och nattliga svettningar, men även de hormoner som kan orsaka klimakteriet viktökning och humörsvängningar. Med dagligt tillskott av dessa omega-3 fettsyror hjälper till att reglera hormonbalansen att skapa en mer balanserad kropp och själ.

Minska inflammation

Inflammation är ett av de största problemen i klimakteriet som kan orsaka dussintals andra sjukdomar eller obehagliga biverkningar. Omega-3 fettsyror i fiskolja hjälper till att minska inflammation och torrhet, underlätta många av de problem som klimakteriet orsaker, såsom inflammerat tandkött, svullna fötter eller händer, torrhet i slidan, gallring hud och hår, torr hud, ledvärk och torra ögon.

 

Källa: http://www.halsatips.com/cancer/2015/02/fordelarna-med-omega-3-fiskolja-for-klimakteriet.html

Posted in Hjärtat, Inflammationer, Omega 3, Osteoporos | Kommentarer inaktiverade för Fördelarna med omega 3 fiskolja för klimakteriet

Rosacea och Omega 3

Livsmedel för att hjälpa rosacea

Rosacea är den medicinska termen för ett syndrom av okänt ursprung som främst drabbar huden i ansiktet. Vanliga rosacea symtom är rodnad, pustler och fläckar av torr, fjällande hud. Men det finns idag inget botemedel mot rosacea, vissa livsmedel tycks utlösa rosacea skov, medan andra kan lindra symtomen

Livsmedel ska undvikas

Ta bort eller minska livsmedel som orsakar vasodilatation, en ökning av blodflödet till ditt ansikte och hals, när du planerar din rosacea kost. Alkoholhaltiga drycker, varma drycker som kaffe eller kakao, stark sås, paprika, citrusfrukter, tomater och tomatjuice, ost och choklad är några av de vanligaste gärningsmännen. Men varje person olika. Du kan finna dig själv rodnad reaktion på valfritt antal livsmedel inklusive soja, vanilj, senap och avokado. Var uppmärksam på vad du äter och hålla en matdagbok för att spåra livsmedel som orsakar din rosacea förvärras.

Mat att äta

livsmedel som orsakar dina blodkärl drar ihop sig, minska mängden blodflödet till ansiktet och halsen, är till hjälp för att kontrollera rosacea symtom. För att uppnå denna effekt, prova att lägga blåbär, körsbär och björnbär till din dagliga kost. Välj även komplexa kolhydrater som bakad potatis, bönor och äpplen över enkla kolhydrater såsom socker godis. De kostfiber som komplexa kolhydrater saktar ner ditt matsmältningen och förhindrar en plötslig tillströmning av socker i blodet. Äta enkla kolhydrater leder till en snabb ökning av blodsockret och en snabb utvidgning av blodkärlen som orsakar ditt ansikte för att spola.

Ät kött med måtta och betona fisk och fågel i stället för nöt-och griskött, som innehåller fett som kan bidra till inflammation i huden. Införliva livsmedel som innehåller omega-3 fettsyror, föreningar som kan bidra till att minska rodnad och inflammation av rosacea. Omega-3 fettsyror finns i valnötter, linfrön, tofu, lax, pilgrimsmusslor, snapper, tonfisk, torsk och kidneybönor. För bästa resultat, äter minst en av dessa livsmedel varje dag: välja fisk till lunch, användning linfröolja på en sallad eller slänga en näve valnötter i din morgon-havregrynsgröt.

I allmänhet lagad mat. är bättre än råa livsmedel för rosacea drabbade, färdiglagad mat är lättare för kroppen att smälta. Ät något livsmedel eller drycker som är varmare än rumstemperatur. Om du inte kan vänta på din mat svalna, helt enkelt placera den i kylskåp eller frys i ett par minuter tills mitten av skålen är varm men inte het, vid beröring.

Källa: http://www.halsatips.com/behandling/2014/12/livsmedel-for-att-hjUlpa-rosacea.html

Posted in Inflammationer, Omega 3 | Kommentarer inaktiverade för Rosacea och Omega 3

Omega-6 bakom svår tarmsjukdom

Omega-6 kan ligga bakom en tredjedel av samtliga fall av den svåra tarminflammation ulcerös kolit. En variant av den ”närbesläktade” omega-3 däremot minskar risken för denna sjukdom med 77 procent. För första gången har tydliga hälsoskillnader mellan de två livsnödvändiga fettsyrorna kunnat påvisas.

En internationell forskargrupp vid Världshälsoorganisationens stora cancerinstitut i Lyon i Frankrike har i flera år arbetat med att få fram nya fakta vad gäller två kontroversiella och ännu olösta frågor. Vad beror den kroniska tarminflammationen ulcerös kolit på? Går det att särskilja hälsoeffekterna på de två essentiella fettsyrorna omega-3 och omega-6?

Den drivande eldsjälen för projektet är den brittiske kirurgen Andrew Hart från Norwich.

För att klara denna uppgift använde forskarna sig av en känd stor studie – kallad Epic – som under 1990-talet samlade in hälsodata på över en halv miljon invånare i 10 europeiska länder. Framför allt fick deltagarna svara på omfattande enkäter om sina kost- och andra levnadsvanor.

Från alla dessa valde forskarna nu ut över 200 000 män och kvinnor för att se vilka som fick ulcerös kolit under i genomsnitt fyra år. Det visade sig bli 126 personer och dessa jämfördes med fyra andra friska deltagare.

Efter mödosamt räknande kan forskargruppen nu slå fast: hög konsumtion av fettsyran omega-6 mer än fördubblar risken att få tarmsjukdomen, medan en omega-3-fettsyra (DHA) istället minskar risken med 77 procent.

– Ja, resultaten är klara när det gäller omega-6, kommenterar näringsprofessor Göran Hallmans i Umeå som deltagit i studien.

Han menar liksom de övriga i gruppen att dessa samband måste verifieras framför allt genom analyser av deltagarnas blodprover som direkt kan påvisa deras nivåer av de två fettsyrorna.

– Visar det sig att uppgifterna håller finns all anledning att pröva kostomläggning som ett försök att minska riskerna för ulcerös kolit, säger han.

Studien kastar också nytt ljus över en lång och komplicerad kontrovers som handlar synen på fett, vilken sorts fett vi ska äta, om de nuvarande officiella fettrekommendationerna håller måttet eller ska ändras.

Det välkända folkhälsorådet har varit i åratal: ät mindre av hårt smör, mjölkprodukter och kött (mättat fett) och mer av oljor och mjukt matfett (fleromättat fett). Det sänker kolesterolet och är bra framför allt mot hjärtsjukdomar.

De viktigaste av de nyttiga fleromättade fetterna är just omega-3 och omega-6 som därtill är essentiella, dvs. livsviktiga och vi måste få dem från kosten eftersom vi inte kan bilda dem själva.

De två ”fettsyrekusinerna” kommer dock från olika källor:

• Omega-3 som sedan länge är en av hälsokostbranschens storsäljare finns främst i feta fiskar som lax, makrill och sill. Ett flertal studier har visat goda hälsoeffekter av omega-3 till exempel mot hjärtsjukdomar men omega-3 testas också mot en rad andra sjukdomar.

• Omega-6 däremot ingår främst i vissa vegetabiliska oljor som majsolja och solrosolja. De används ofta i livsmedelsindustrin i framställningen av margarin och i en rad andra produkter. Vissa data talar för att omega-6 kan ha negativa hälsoeffekter som ökad risk för blodproppar och inflammationer och nu då alltså tidigare okända rollen vid tarminflammationen ulcerös kolit.

Kostmätningar i flera länder visar att vi får i oss för mycket omega-6 på bekostnad av omega-3 och rådet brukar vara att öka på omega-3 främst genom att äta fisk flera gången i veckan.

Men frågan om eventuella hälsoeffekter av förhållandet mellan omega-3 och omega-6 och hur mycket vi ska äta av det ena eller andra är ytterst kontroversiell.

– Och egentligen vet vi fortfarande alldeles för litet om detta, säger nutritionist Lena Björck på Livsmedelsverket.

Läs hela rapporten i tidskriften Gut.

Källa: http://www.svd.se/omega-6-bakom-svar-tarmsjukdom/om/sverige

Posted in Obalans Omega 3/6, Omega 3, Ulcerös colit | Kommentarer inaktiverade för Omega-6 bakom svår tarmsjukdom

Rutten fiskolja i omega 3 kapslarna

Kapslar med populära kosttillskottet omega 3 var fyllda med härsken fiskolja avslöjar danska tv-programmet ”Kontant” i DR1.

Makarna John och Margit Mårtensen från Mörrum avbröt omedelbart sin fleråriga kur:
– Det stank så ruttet så vi höll på att spy, säger de.

Det är danska tv-programmet ”Kontant” i kanalen DR1 som låtit analysera innehållet i tolv olika omega 3-kapslar – ett naturläkemedel som uppges ge skydd mot hjärt– och kärlsjukdomar.

Resultat var chockerande.
Hälften av kapslarna överskred den rekommenderade nivån i det index, TOTOX, som mäter hur färsk fiskoljan är, uppger ”Kontant”.

– Om vi jämför med en helt färsk olja så är det helt klart så att de här oljorna är ruttna på ett eller annat sätt, säger professor Charlotte Jacobsen på danska myndigheten Fødevareinstituttet i programmet.

Makarna John och Margit Mårtensen, 68 och 67 år, i Mörrum utanför Karlshamn har ätit kosttillskottet i drygt fyra år.

Två gånger om dagen

– Vi åt det eftersom vi inte äter så mycket fisk och en granne som är dietist rekommenderade det, säger John Mårtensen.
– Vi tog två kapslar om dagen, en på morgonen och en på kvällen.
Men de senaste tre veckorna har de hållit sig borta från naturläkemedlet.
Efter att ha sett det danska tv-programmet skar de isär sina egna kapslar för att undersöka innehållet.
– Vi gick hem och klippte upp våra tabletter – och de stank så härsket så det var bedrövligt. Vi höll på att spy. Sen dess har vi inte rört dem, säger John Mårtensen.
Inte lämpligt att äta

Elisabet Rothenberg är ordförande för Dietisternas riksförbund i Sverige. Hon menar att det är viktigt att kontrollera den här typen av produkter.
– Det ska finnas en kontroll, i alla fall av de omega 3-artiklar som säljs på apotek. Men de man köper på hälsokost kan innehålla lite vad som helst.

Är det farligt att äta rutten fiskolja?
– Det beror på hur man definierar rutten. Men om oljan är härsken är det förstås inte lämpligt att äta härsket fett, säger Elisabet Rothenberg.

Källa: http://www.expressen.se/halsoliv/rutten-fiskolja-i-omega-3-kapslarna/

Posted in Omega 3 | Kommentarer inaktiverade för Rutten fiskolja i omega 3 kapslarna

Besvär med sköldkörteln

Sköldkörteln eller Glandula Thyroidea som den heter på latin är en hormonproducerande körtel som är placerad på halsen precis under struphuvudet. Sköldkörtelhormonerna påverkar flera viktiga funktioner i kroppen som exempelvis ämnesomsättningen, kroppen värmeproduktion och kalciumomsättningen. Om sköldkörteln producerar för lite hormoner uppstår ett tillstånd som kallas hypotyreos och om den producerar för mycket hormoner uppstår hypertyreos.
Utan en väl fungerande sköldkörtel är det en rejäl utmaning att må bra. Sköldkörteln styr all energiproduktion i kroppen och det är lätt att förstå hur viktigt det är att den fungerar optimalt Sköldkörtelproblem kan ge livslånga diffusa men besvärliga hälsobesvär som starkt kan reducera livskvaliteten. Målet är att få sköldkörteln att fungera väl igen. Att ge sköldkörteln hjälp på traven med rätt kost, bra näring och stressreduktion är ett första steg mot en bättre och mer välfungerande sköldkörtel med högre livskvalitet som resultat.
Följande råd gäller vid problem med sköldkörteln:
Inta selen, zink, koppar, mangan och L-tyrosin
Inta jod vid påvisad jodbrist
Se till att du har adekvata nivåer av C-vitamin samt Vitamin B6
Undvika sojaprodukter
Se till att binjurarna fungerar bra
Bearbeta stress
Var noggrann med kosten och minimera raffinerade kolhydrater
Speciellt vid hypertyreos kan omega-3 vara gynnsamt eftersom det reducerar inflammationer i kroppen
Inta örten Aswhaganda
Besvär vid hypertyreos
När sköldkörteln producerar för mycket sköldkörtelhormoner kommer kroppens ämnesomsättning att gå på högvarv. Hypertyreos, tyreotoxikos, giftstruma eller Basedows sjukdom (Graves sjukdom) är alla tillstånd vid överproduktion av sköldkörtelhormon. Basedows sjukdom är en autoimmun sjukdom där de antikroppar som finns i blodet istället för att hämma sköldkörtelns funktion stimulerar den vilket leder till en överproduktion av sköldkörtelhormoner. Personer som lider av någon form av hypertyreos är ofta trötta men har svårt att varva ner. Rastlöshet, nervositet, svettningar trots att det är kallt, hjärtklappning och darrningar är inte ovanligt. Konstant hunger och undervikt trots stort matintag är också symptom på hypertyreos. Personer som lider av hypertyreos kan även ha lösare avföring, högt blodtryck, gruskänsla i ögonen och ögonkänslighet för ljus och blåst.
Besvär vid hypotyreos
Det finns olika nivåer av för låg produktion av sköldkörtelhormon: primär och sekundär. Oavsett om man har primär, sekundär eller bara en liten nedsatt sköldkörtelfunktion kan besvären vara många och jobbiga. Några av de besvär som förknippas med hypotyreos är bland annat trötthet, frusenhet, minnesproblem, förstoppning, ökat sömnbehov, reducerad ämnesomsättning, håravfall, torrt hår, sköra naglar, muskelkramper, sömnbesvär, övervikt (ibland även undervikt), dålig svettningsförmåga, försvagad puls men även symptom som depression och självmordstankar kan uppstå vi underfunktion i sköldkörteln. Dessvärre är symptomen mer eller mindre diffusa och det är inte alltid som blodprover ger korrekt svar på huruvida man har sköldkörtelbesvär eller inte. Hypotyreos går dessvärre därför oupptäckt inom vården för många. Emellertid ljuger symptom aldrig. För att förstå vad man kan göra för att underlätta för sköldkörteln behöver man, lite förenklat, förstå hur den fungerar först.
Hur sköldkörteln fungerar
Hypotalamus i hjärnan får information om nivåerna av sköldkörtelhormon i blodet och skickar beroende på det, mycket eller lite av ett hormon som heter TRH till hypofysen i hjärnan. Hypofysen producerar i sin tur ett hormon vid namn TSH (tyreoideastimulerande hormon) som skickas till sköldkörteln och signalerar att producera prohormonet tyroxin (T4) samt det aktiva sköldkörtelhormonet trijodtyronin (T3). Det mesta av T4 omvandlas sedan i levern till T3. Njurarna, musklerna och hjärnan kan också konvertera T4 till T3. Sköldkörtelhormonet T3 transporteras därefter in i cellen där det talar om med vilken hastighet cellens ämnesomsättning bör ligga på för att upprätta en grundläggande metabolisk takt i kroppen. Eftersom celler när de producerar energi samtidigt producerar värme, kommer en underproduktion i sköldkörtelhormon att ge lägre energiproduktion och därmed lägre värmeproduktion. Det är anledningen till att man blir frusen vid hypotyreos. När nivåerna av T3 och T4 i blodet är låga kommer hypotalamus i hjärnan via en så kallad negativ återkoppling som sagt att påverka hypofysen så att den producerar mer TSH för att få sköldkörteln att i sin tur producera mer sköldkörtelhormoner. Det omvända gäller också, det vill säga vid höga halter av T3 och T4 i blodet kommer hypotalamus signalera till hypofysen att reducera produktionen av TSH och därmed minska produktionen av sköldkörtelhormoner. Sköldkörtelhormonnivåerna varierar inte speciellt mycket på dagsbasis utan mer på veckobasis, vilket kan vara anledningen till att man känner sköldkörtelhormonrelaterad trötthet vid årstidsväxlingar eftersom sköldkörteln inte hinner med temperaturväxlingarna.
Orsak – konventionell medicin
Klassisk hypotyreos karaktäriseras av förhöjd TSH samtidigt som man har för låga nivåer av T4 och T3. TSH är förhöjt eftersom hypofysen försöker att få sköldkörteln att producera mer sköldkörtelhormoner. Den vanligaste orsaken till att man producerar för lite av sköldkörtelhormonerna är enligt den konventionella medicinen på grund av en autoimmunsjukdom som orsakar antikroppar som förstör vävnaden i sköldkörteln vilket gör att T4 inte produceras i rätt takt. Andra orsaker kan vara jodbrist eller sjukdom i hypofysen och därmed problem med TSH. Temperaturförändringar påverkar även sköldkörteln som måste anpassa sin hormonproduktion till olika gradtal, vilket dock brukar justera sig inom en period på några veckor.
Orsak – komplementär medicin
Enligt komplementär medicin kan hypotyreos bero på näringsbrist (se nedan). Även stort intag av produkter innehållandes isoflavonoider som exempelvis soja påverkar sköldkörteln negativt. Överkonsumtion av icke-tillagade livsmedel som innehåller så kallade goitrogener, vilka hindrar jodupptaget kan påverka sköldkörteln negativt: brysselkål, broccoli, majrova, kålrabbi, rädisor, blomkål, kassava, hirs, vitkål och grönkål (notera att dessa livsmedel, möjligtvis med undantag för hirs och kassava är nyttiga men vid sköldkörtelproblem kan de förvärra tillståndet om de konsumeras i stora mängder och då i icke-tillagat tillstånd). Rökning påverkar sköldkörteln negativt, speciellt sköldkörtelsjukdomen Basedows sjukdom. En anledning till att rökning påverkar sköldkörteln negativt är att cyanid som cigarettrök innehåller, omvandlas till tiocyanat som försämrar sköldkörtelns funktion genom att förhindra upptaget av jod och tillverkningen av sköldkörtelhormon. Det finns fler ämnen i cigaretter som påverkar sköldkörteln negativt genom att de förhindrar att T3 binder sig till receptorer på cellerna.
Att ställa diagnos
Hypotyreosdiagnos ställs inom den konventionella sjukvården nästan alltid utifrån ett blodprov vilket mäter T4, T3 och TSH i blodet. Om TSH och T4, T3 uppvisar normala värden anses patienten inte ha hypotyreos oavsett hur många symptom som föreligger. Blodprov kan dock vara ett relativt trubbigt vapen i sköldkörteldiagnos. Urinprov anses vara ett mer fördelaktigt sköldkörteltest eftersom det kan vara bättre på att påträffa subklinisk hypotyreos som blodprover inte upptäcker.
Medicinering
I Sverige ordineras hormonmedicinen Levaxin för att behandla hypotyreos. Om man lider av jodbrist kan situationen förvärras eftersom Levaxin ökar behovet av jod och därmed minskar tillgången på jod till kroppens vävnader. Om man tar Levaxin bör man först kontrollera sin jodstatus. Om man har jodbrist är risken stor att inga symptom förbättras vid behandling med Levaxin; symptomen kan till och med förvärras. Det gäller oavsett om det härrör sig om hypotyreos från en autoimmun sjukdom eller hypotyreos som beror på andra orsaker.
Sköldkörteln och näringsfysiologi
Ur ett näringsfysiologiskt perspektiv kan hypotyreos även bero på följande: Om sköldkörteln saknar de näringsämnen som behövs för att producera T4 samt att det saknas vissa näringsämnen som cellerna behöver för att utföra de instruktioner som T3 ger dem, kan det ge samma symptom som om man hade för lite T3. Dessa förhållanden kan man dessvärre inte se via ett sköldkörtelhormonblodprov oavsett om det är ett blodprov eller ett urinprov. En person med hypotyreossymptom (även en person som går på medicinering) kan förbättra sin sköldkörtelfunktion genom att tillhandahålla de näringsämnen som förbättrar produktionen av sköldkörtelhormon, förbättrar konverteringen av T4 till T3 samt förbättrar möjligheten för cellerna att använda sköldkörtelhormon. Följande näringsämnen är viktiga för optimal sköldkörtelfunktion: Selen, zink och koppar behövs för att levern ska kunna omvandla T4 till T3. Sköldkörteln är för övrigt det organ i kroppen som har högst koncentration av selen. Mangan behövs för att underlätta för antioxidativa enzymer i sköldkörteln och levern så att båda organen fungerar optimalt. L-Tyrosin är en aminosyra som konverterar dopamin till noradrenalin med hjälp av vitamin B6 och C-vitamin. Noradrenalin är en signalsubstans i sympatiska nervsystemet som stimulerar hypotalamus och hypofysen att aktivera produktionen av sköldkörtelhormon i sköldkörteln via hormonerna TRH och TSH. Jod behövs för att tillverka T4. B-vitaminerna kan förbättra cellens svar på T3-instruktioner. Utan alla ovan nämnda näringsämnen får sköldkörteln en betydligt mindre gynnsam arbetssituation. Det finns även örter som har gynnsam effekt på sköldkörteln. Örten Commiphora Mukul har visat sig stimulera sköldkörtelhormon i djurstudier genom dess direkta inverkan på sköldkörteln men även genom att öka leverns antioxidantstatus. En annan ört vid namn Ashwaganda har gynnsam inverkan på sköldkörteln genom dess antioxidantfunktion i levern. T4 omvandlas som nämnts ovan till T3 i levern; att levern fungerar bra är alltså oerhört viktig för en bra sköldkörtelstatus.
Negativ stress påverkar sköldkörteln
Negativ stress är, som de flesta vet, inte bra för kroppens olika funktioner rent allmänt men stress är synnerligen dåligt för sköldkörteln. Det enzym som används för att konvertera T4 till T3 hämmas av kortisol som bildas vid stressituationer. Kortisol är ett viktigt hormon som produceras av binjurarna för att hantera enstaka stressfyllda situationer. När stressen däremot blir kronisk och kroppen producerar för mycket kortisol under för lång tid, påverkas sköldkörteln mycket negativt. Binjurarnas status och sköldkörtelns status är starkt förknippade vilket kan försvåra behandlingssituationen. Medicinering med sköldkörtelhormon kan i värsta fall inte ge några resultat eller sämre resultat än förväntat gällande symptom om binjurarna inte fungerar som de ska. Man kan då behöva testa både binjurarna samt sköldkörteln och behandla båda samtidigt. Stressreducering samt stresshantering är en viktig ingrediens för att hantera sköldkörtelbesvär men även för att hantera binjurarnas funktion. Läs artikel om binjurarna här.
Avslutande ord
Varje dag står du inför flera val som antigen kan förbättra eller försämra din hälsa. Börja idag och kom ihåg att hälsa är inget som plötsligt överrumplar dig; det är frukten av medvetna val som görs varje dag, ett steg i taget och vid besvär med sköldkörteln kan alltså ett första steg vara att:
Inta selen, zink, koppar, mangan och L-tyrosin
Inta jod vid påvisad jodbrist
Se till att du har adekvata nivåer av C-vitamin samt Vitamin B6
Undvika sojaprodukter
Se till att binjurarna fungerar bra
Bearbeta stress
Var noggrann med kosten och minimera raffinerade kolhydrater
Speciellt vid hypertyreos kan omega-3 vara gynnsamt eftersom det reducerar inflammationer i kroppen
Inta örten Aswhaganda

Källa: http://www.greatlife.se/artiklar-och-fakta/besvar-med-skoldkorteln/

Posted in Omega 3, Sköldkörteln | Kommentarer inaktiverade för Besvär med sköldkörteln

Läkare Helena Nyblom: Brist på de nyttiga omega 3-fettsyrorna kan vara en bidragande orsak till både hudproblem och psykiska problem

Huden är inte bara kroppens största organ – den är också ett av de mest utsatta. Läkaren Helena Nyblom tipsar om hur du kan hålla hyn fräsch genom livets prövningar.
De nyttiga omega 3-fettsyrorna från fet fisk och linfrön kan inte bara lindra depressioner – de kan också ge lyster åt hyn. Blåbär som är bra för ögonen och kan göra oss smarta, kan – liksom tomater, spenat, jordgubbar och andra mörkröda bär – stärka kollagenproduktionen och skydda oss mot solens uv-ljus, som är en av de främsta orsakerna till rynkor. Te, liksom plommon och äpplen, kan också ge smidigare hud, medan socker, vitt mjöl och mättat fett har negativa effekter på huden och gör den mer känslig för solen.
Kropp och själ – allt hänger ihop. Det som är bra för hjärnan är också bra för huden. Det påpekar läkaren Helena Nyblom, som nu skrivit en bok om saken, ”Vägen till friskare hud”.
– Kostens betydelse för huden är underskattad. Egentligen är det ju rätt självklart att det vi äter inte bara påverkar våra inre organ utan också vår hud.
Det är inte en skönhetsbok Helena Nyblom skrivit, det är hon noga med att påpeka. Inte heller är det en bok om hudsjukdomar.
– Det jag vill visa är att huden inte bara är en förpackning. Den är kroppens största organ och ett viktigt sådant. Genom att titta på huden kan man som läkare avläsa väldigt mycket om hur en människa mår. Som kvinna tycker jag dessutom att huden är extra spännande.
Livsstilsfaktorer som mat, sömn och motion påverkar hudens åldrande enormt och man ska inte underskatta behovet av att känna sig fräsch.
Huden kan avslöja allt från hormonrubbningar och skador på inre organ till själslig hälsa, påpekar Helena Nyblom.
– Självklart kan man ha hudproblem utan att för den skull ha and­ra fysiska eller psykiska sjukdomar. Men huden kan säga mycket om till exempel vår hormonbalans, hjärtfunktion, allergier, läkemedelsbiverkningar, dålig mat och sömnbrist.
Vid hjärtproblem blir man ofta svullen, särskilt benen kan bli vätskefyllda. Sten eller sjukdom i gallgångarna ger en gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor. Leversjukdom kan ge fett­inlagring under ögonen. När östrogenhalten minskar blir huden tunnare och mer rynkig (särskilt runt munnen och ögonen), progesteronbrist kan ge svullen och röd hud medan brist på det ämnesomsättningshormon som bildas i sköldkörteln kan ge torr och blek hud och svullna ögonlock.
Dessutom är huden starkt kopplad till vår hjärna. På engelska kal­las det för the brain – skin/beauty connection.
Brist på de nyttiga omega 3-fettsyrorna kan vara en bidragande orsak till både hudproblem och psykiska problem, menar Helena Nyblom.
Hjärnceller och hudceller kommer från samma typ av grundceller som bildas i fosterstadiet, och patienter med svåra depressioner har ofta problem med hyn. Efter några månader med mycket omega 3-rik mat som lax och and­ra feta fiskar, skaldjur, valnötter, rapsolja, krossat linfrö och gröna bladgrönsaker, kan såväl hudproblem som nedstämdhet och koncentrationssvårigheter bli bättre – det är hennes erfarenhet.
Proteiner får många vegetarianer och bantande kvinnor inte i sig tillräckligt av. Proteiner är viktigt bland annat för att tillväxthormonet i kroppen ska kunna verka. Tillväxthormon har en reparerande effekt på väldigt många organ i kroppen. Cellförnyelsen kräver tillgång på protein av hög kvalitet, som finns i till exempel ägg, fet fisk, kyckling, kalkon, skaldjur, linser, mandlar, keso och yoghurt. Vegetarianer kan välja sojabönor. God sömn och träning gör att mer tillväxthormon bildas. För mycket alkohol hämmar där­emot insöndringen av tillväxthormon, och ger en plufsig och rödbrusig hy, särskilt runt ögonen.
För mycket socker och snabba kolhydrater gör att hudens stödje­vävnad, kollagenet, bryts ner snabbare. Vilket gör att huden ser rynkig ut i förtid. Processen kallas glykolisering, och kan bidra till en rad olika sjukdomar.
Stress och oro påverkar också huden negativt, hormoner som till exempel stresshormonet kortisol kan bidra till bland annat acne. I boken beskriver Helena hudens uppbyggnad, funktion och åldrande. Liksom vad man själv kan göra för att få en bättre hud, efter sina genetiska förutsättningar.
– Enligt många experter är tjugo procent av hudens åldrande genetiskt betingat, resten går att påverka med vår livsstil.
Främst handlar det förstås om att akta sig för solen. Bästa antirynkkrämen är ett solskydd.
– Själv är jag mycket försiktigt i solen, har alltid solskyddskräm på mig, och är jag på stranden ligger jag alltid under parasoll. Jag har inget behov av att vara solbrun.
Jordgubbar kan vi passa på att äta mycket av nu på sommaren.
– Jordgubbarnas ellagsyra, som också finns i till exempel björnbär, hallon och hjortron, skyddar kollagenet från solens skadliga effekter.
Blåbär kan vi också äta mycket av. Det blå färgpigmentet antocyanin, som finns i blåbären, skyddar både våra hjärnceller från att åldras i förtid och bidrar till att stärka huden.
Genom att äta upphettade tomatprodukter (och vattenmelon) får man i sig lykopen, och kan bygga upp en inre solskyddsfaktor. Krämer som innehåller vitamin C och E kan också skydda hudcellerna från att skadas av de fria syreradikaler som solens uv-strålar bildar. E-vitamin finns det mycket av i solrosfrön, mandlar, nötter och olivolja till exempel. Vitamin A, som finns i bland annat äggula, torkade aprikoser, lax, morötter och spenat, motverkar torr och fjällande hy.
Har man redan solskador kan krämer med retinoider (vitamin A) reparera en del av dem.
Helena Nyblom har gått en europeisk utbildning för läkare i ”anti-ageing-medicine” – ett ämne som det ännu inte går att ta någon svensk examen i, men som hon tror kommer att bli en medicinsk specialitet även här om några år. Men hon föredrar att kalla det förebyggande medicin.
– Det som intresserar mig är inte sådant som injektioner med tillväxthormoner, utan hur man kan utnyttja matens läkande krafter, förebygga sjukdomar och därmed fördröja åldrandet. Sjukvården är fortfarande så sjukdoms­fokuserad. Förebyggande medicin skulle kunna bli en av de allra viktigaste specialiteterna.
Astrid Johansson
astrid.johansson@dn.se
Källa: http://www.dn.se/livsstil/halsa/hall-din-hud-frisk/

Posted in Omega 3 | Kommentarer inaktiverade för Läkare Helena Nyblom: Brist på de nyttiga omega 3-fettsyrorna kan vara en bidragande orsak till både hudproblem och psykiska problem

Artros och Omega 3

Artros innebär en minskning av brosket i våra leder, ibland benämnt som förslitningsreumatism eller osteoartrit. Tillståndet är vanligt och uppemot 80 % av alla personer över 50 år har artros åtminstone i en led. Men även bland yngre hör skadade och/eller inflammerade leder till de vanligaste och mest svårbehandlade smärttillstånden.Man ska skilja artros mot artrit. Se mera på sidan om Inflammation där artriten och de komplementärmedicinska metoderna beskrivs. Via en röntgenundersökning kan man bekräfta diagnosen men om man inte ser några säkra förändringar på en röntgenbild kan det ändå föreligga en artros. När Du läser vidare förutsätts att diagnosen redan är ställd.
Komplementärmedicinsk behandling av artros.
Det kommer många frågor om hur man kan behandla en ledvärd av denna typ. Man kan använda läkemedel, naturmedel, naturläkemedel och kosttillskott vid artrossjukdomen. Det blir närmast en ”djungel” a olika medel och många personer utnyttjar inte de vetenskapligt testade medel som finns. Här kommer ett förslag till några grundläggande principer på tilläggsbehandlingar med kost och naturmedel som kan användas. Urvalsprincipen är att de medel där man ar en bra vetenskaplig grund för effekten har prioriterats framför andra faktorer som t.ex. pris och tillgängligheten.
Stegvis behandling med kosttillskott vid artros:
Artrospyramiden

NSAID

Ingefära:
Zinaxin
Omega-3,6,9 olja:
Lyprinol

Nypon: Litozin

Broskets ”byggstenar”: Glukosamin (läkemedel), enbart eller i kombination med kondroitin (kosttillskott)

Källa: http://www.helhetsdoktorn.nu/artros.htm

Posted in Artros, Omega 3 | Kommentarer inaktiverade för Artros och Omega 3