Artros och Omega 3

Artros innebär en minskning av brosket i våra leder, ibland benämnt som förslitningsreumatism eller osteoartrit. Tillståndet är vanligt och uppemot 80 % av alla personer över 50 år har artros åtminstone i en led. Men även bland yngre hör skadade och/eller inflammerade leder till de vanligaste och mest svårbehandlade smärttillstånden.Man ska skilja artros mot artrit. Se mera på sidan om Inflammation där artriten och de komplementärmedicinska metoderna beskrivs. Via en röntgenundersökning kan man bekräfta diagnosen men om man inte ser några säkra förändringar på en röntgenbild kan det ändå föreligga en artros. När Du läser vidare förutsätts att diagnosen redan är ställd.
Komplementärmedicinsk behandling av artros.
Det kommer många frågor om hur man kan behandla en ledvärd av denna typ. Man kan använda läkemedel, naturmedel, naturläkemedel och kosttillskott vid artrossjukdomen. Det blir närmast en ”djungel” a olika medel och många personer utnyttjar inte de vetenskapligt testade medel som finns. Här kommer ett förslag till några grundläggande principer på tilläggsbehandlingar med kost och naturmedel som kan användas. Urvalsprincipen är att de medel där man ar en bra vetenskaplig grund för effekten har prioriterats framför andra faktorer som t.ex. pris och tillgängligheten.
Stegvis behandling med kosttillskott vid artros:
Artrospyramiden

NSAID

Ingefära:
Zinaxin
Omega-3,6,9 olja:
Lyprinol

Nypon: Litozin

Broskets ”byggstenar”: Glukosamin (läkemedel), enbart eller i kombination med kondroitin (kosttillskott)

Källa: http://www.helhetsdoktorn.nu/artros.htm

This entry was posted in Artros, Omega 3. Bookmark the permalink.

Comments are closed.