Forskning på Omega 3

Här kan du läsa intressanta studier på Omega 3-fettsyror.
För oavsett vad som ibland påstås i media så har Omega 3 visat sig vara allt annat än verkningslöst för olika ändamål om det ges i en vettig dos.

 

Omega 3 och Depression 

  • I en studie vid Allegheny College i USA kunde man visa att för mycket Omega 6 i förhållande till Omega 3 bäddar för depression och neuroser.
  • En studie vid universitetet i Sheffield visade att de personer som har lägst nivåer av Omega-3 i de röda blodcellmembranen tenderar att vara mest deprimerade, jämfört med friska kontrollgrupper med normala nivåer. Ju lägre Omega 3nivå, desto värre depression.
  • I en dubbelblind, randomiserad och kontrollerad kanadensisk studie på 432 personer visade sig Omega3 fungera bättre än placebo för att minska depressiva symtom hos deprimerade patienter.

————————————————————————————————————–

Omega 3 vid hjärt- och kärlproblem

  • I en studie vid Uppsala Universitet så gav man den stabila och väl renade fiskoljanOmega 3 - för hjärt och kärlsjukdomarEskimo Pure i 1msk/dag under 6 månader till 33 personer (en del var fullt friska och andra hade redan hjärt- och kärlproblem). Resultatet blev 64% lägre triglyceridnivåer, 8% lägre totalkolesterol, plasma fibrinogen minskade med 23% och det diastoliska blodtrycket minskade med i snitt 8%. Blödningstiden blev oförändrad. När dosen ökade upp till 2msk/dag ökade HDL-kolesterolet (det s.k. goda kolesterolet) med 21%.
    Inga positiva resultat sågs i placebogruppen.

—————————————————————————————————-

Omega 3 och Demens

  • I en stor metaanalys vid Chang Gung University College of Medicine i Taiwan så ville man granska sambandet mellan brist på Omega 3 och utvecklandet av Demens. När man hade slagit samman resultatet av en mängd olika studier (som inkluderat totalt 2280 personer) från 2011 och fram till september 2012 så visade de samlade resultaten att personer med demens tenderar att ha lägre nivåer av Omega3-fettsyror än friska människor. Hos personer med ett förstadium till Demens så kunde man se att framförallt Omega-3-fettsyran EPA låg onormalt lågt!

Boels kommentar: EPA är den Omega3-fettsyra som framförallt anses spela roll för hjärnans funktion, medan omega3-fettsyran DHA anses spela större roll för hjärnans uppbyggnad och struktur.
Omega 3 - demens——————————————————————————————————

Betydelsen av Omega-3 för att förebygga astma och atopiskt eksem hos barn

Vid University of South Carolina USA så ville man se om balansen mellan Omega 3 ochOmega 3 vid astma och allergiOmega 6 i kroppen hade någon betydelse för ett barns risk att utveckla astma, och atopiska eksem/allergier. När man analyserade bröstmjölken hos ammande mödrar så kunde man konstatera att hög halt av Omega 6 var sammankopplat med en ökad risk för att utveckla astmaliknande symtom hos barnet vid 6 månaders ålder. Höga nivåer av Omega-3 (vilket behövs för att motverka Omega-6) visade sig vara sammankopplat med färre fall av atopiska eksem (allergier) när man prick-testade dem vid 12 månaders ålder.

————————————————————————————————

Veganer och vegetarianer har lägre nivåer av Omega-3 fettsyror än allätare

I en studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition så kunde man se att veganer och vegetarianer hade tydligt lägre nivåer av både Omega3-fettsyrorna DHA ochOmega 3 för veganer och vegetarianerEPA jämfört med köttätare. Däremot kunde man inte se att nivån skulle försämras ännu mer om man är en vegan/vegetarian en längre tid.

Boels tips: Om man som vegetarian/vegan vill förbättra sitt intag av fettsyror utan att behöva äta fisk så kan man ta tillskott av speciellt omega3-rik olja från alger som finns att köpa i hälsobutiker. Studier visar att den ger likvärdigt skydd mot hjärt-och-kärlsjukdomar som fiskolja genom att sänka triglycerider och minska oxidativ stress i kroppen. Från algoljan så är fettsyrorna färdiga att användas. Den som vill kan också komplettera med Linfröolja och/eller chiafrön i matskedsdoser – dessa innehåller färdig omega 3 utan behöver omvandlas av kroppen, vilket kräver högre doser eftersom det blir en del spill. Linfröolja ombildas främst till EPA medan Algolja tenderar att ge främst DHA.

———————————————————————————————————-

OBS! Sidan är under uppbyggnad och fylls gradvis på med fler studier!

 

 

Referenser

Conklin SM, Manuck SB, Yao JK, Flory JD, Hibbeln JR, Muldoon MF. “High omega-6 and low omega-3 fatty acids are associated with depressive symptoms and neuroticism.”Psychosom Med. 2007 Dec;69(9):932-4. Epub 2007 Nov 8. Department of Psychology, Allegheny College, 520 North Main Street, Meadville, PA 16335-3902, USA.

Edwards R. Peet M, Shay J, Horrobin D. “Omega-3 polyunsaturated fatty acid levels in the diet and in red bloodcell membranes of depressed patients”. J Affect Disord, 1998;48: 149-55.

Lespérance F, Frasure-Smith N, St-André E, Turecki G, Lespérance P, Wisniewski SR.  “The efficacy of omega-3 supplementation for major depression: a randomized controlled trial.”J Clin Psychiatry.2010 Jun 15. [Epub ahead of print] Department of Psychiatry, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal.

 

Haglund O, Wallin R, Luostarinen R, Saldeen T. ”Effects of a new fluid fish oil concentrate, Eskimo-3, on triglycerides, cholesterol, fibriniogen and blood pressure.” J Intern Med. 1990 May;227(5):347-53. Department of Forensic Medicine, Uppsala University, Sweden.
Lin PY, Chiu CC, Huang SY, Su KP.  ”A meta-analytic review of polyunsaturated fatty acid compositions in dementia.” J Clin Psychiatry. 2012 Sep;73(9):1245-54. doi: 10.4088/JCP.11r07546. Epub 2012 Aug 7. Department of Psychiatry, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University College of Medicine, Kaohsiung, Taiwan.
Soto-Ramírez N, Karmaus W, Zhang H, Liu J, Billings D, Gangur V, Amrol D, da Costa KA,Davis S, Goetzl L. ”Fatty acids in breast milk associated with asthma-like symptoms and atopy in infancy: a longitudinal study.” J Asthma. 2012 Nov;49(9):926-34. doi: 10.3109/02770903.2012.719251. Epub 2012 Sep 19. Department of Epidemiology and Biostatistics, University of South Carolina, Columbia
Rosell MS1, Lloyd-Wright Z, Appleby PN, Sanders TA, Allen NE, Key TJ.
”Long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids in plasma in British meat-eating, vegetarian, and vegan men.” Am J Clin Nutr. 2005 Aug;82(2):327-34.
Doughman SD1, Krupanidhi S, Sanjeevi CB.
Omega-3 fatty acids for nutrition and medicine: considering microalgae oil as a vegetarian source of EPA and DHA.” Curr Diabetes Rev. 2007 Aug;3(3):198-203.

Källa: http://viability.se/forskning/forskning-pa-omega-3/

 

This entry was posted in Astma, Blodtrycket, Demens, Depression, Eksem, Hjärtat, Omega 3. Bookmark the permalink.

Comments are closed.