Omega 3

Att dricka Omega 3 är livsviktigt!

Kroppen kan inte själv skapa omega 3! Vi bör få i oss både omega 3 och omega 6. Idag är dock förhållandet mellan omega-6 och omega-3 i västvärlden mellan 20:1, alltså upp till 20 gånger mer omega-6 än omega-3! Den rekommenderade förhållningen bör ligga på 5:1. Ett högt omega-6 till omega-3 förhållande ökar bl.a. risken för en rad olika folkhälsosjukdomar, som t.ex hjärt-kärl-sjukdomar, neurologiska sjukdomar samt cancer. Så vi måste ha i oss mer omega 3!

Abonnera och testa dig på vilken Omega 3-Omega 6- förhållning du ligger på (vi erbjuder blodtest som du enkelt utför själv).

 

Comments are closed.