Start

FETTSYRABALANSEN – OCH VARFÖR DEN ÄR SÅ VIKTIG

Fettsyrabalansen är ett mått på hur mycket vegetabiliskt fett (Omega-6) i förhållande till fiskolja (Omega-3) vi har i vår kropp.

  • Från stenåldern fram till 1850 fick vi i oss lika mycket Omega-6 som Omega-3, dvs vår Fettsyrabalans var 1:1.
  • Sedan 1950 har västvärldens Fettsyrabalans skenat iväg upp till 15:1, dvs 15 gånger så mycket Omega-6 som Omega-3. För ungdomar är den ännu högre!
  • Under samma tidsperiod har även livsstilsjukdomarna ökat kraftigt Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att inom 10 år, kommer 70% av all sjukfrånvaro bero på problem relaterade till kost och livsstil, och hänvisar till de vanligaste sjukdomarna – hjärt- och kärlsjukdomar, muskel och ledbesvär, lättare psykiska. besvär och stressrelaterade problem.
  • Nordiska ministerrådet rekommenderar en Fettsyrabalans på mindre än 5:1, forskare menar att man skall ha en Fettsyrabalans mindre än 3:1.
  • Det här är en tidsinställd hälsobomb. Med hälsokonceptet från EQology får du veta din egen Fettsyrabalans och får dosrekommendationer som ger dig en hälsosam Fettsyrabalans på 5:1 eller mindre på bara 16 veckor.

 

 

Comments are closed.